Testimised, kalkulatsioonid

Toodete testimised ja kalkulatsioonid

 

Oleme usaldanud oma toodangu sertifitseerimist puudutavad testimised ja tugevusarvutuste tegemised tunnustatud suurte kogemustega laboritele.

Seoses toodete arendusprotsessiga ning sooviga olla veendunud toodete kõrges kvaliteedis, viime läbi ettevõttesiseseid toodangu füüsilisi katsetusi. Katsete läbiviimiseks kasutame 12 tonnise jõudlusega motoriseeritud hüdraulilist testseadet, millega on võimalik määrata katsekehade koormustaluvusi.