Euroopa Tehniline Hinnang

ACF-ile väljastatud ETA-d:

Euroopa Tehniline Hinnang (European Technical Assessment- ETA) on heakskiitev tehniline tunnustus, mis antakse seoses ehitustoote sobivusega ettenähtud kasutuseks. ETA andmise protsessis hinnatakse ehitiste vastavust Euroopa Liidus kehtivatele nõuetele, kui ehitises on kasutatud hinnatavat ehitustoodet. Eesmärk on, et ehitustoote kasutaja saaks kindel olla, et selle toote kasutamine aitab tal tagada ehitise vastavuse kõigile kohalduvatele nõuetele.

ETA antakse välja juhul, kui mõni järgnevatest tingimustest on täidetud:

  • Toote kohta ei ole asjakohast harmoneeritud standardit
  • Standardil ei ole Euroopa Komisjoni heakskiitu
  • Euroopa komisjon leiab, et standardit ei saa arendada (veel)
  • toode on oluliselt erinev asjakohasest harmoniseeritud standardist

Nõuetekohaselt väljastatud Euroopa Tehniline Hinnang on ka üheks ehitustoote CE märgise saamise tingimuseks. CE- märgistuse saamiseks tuleb tootjal peale ETA väljastamist tootmine sertifitseerida (FPC).

ACF-ile on ETA-d väljastanud sertifitseerimisasutus ETA-Danmark mis on osakond DS Certificering A/S-is. ETA-Danmark on Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsiooni liige (EOTA – The European Organisation For Technical Assessment).