Tunnistused

Edukas Eesti Ettevõte

Edukas Eesti Ettevõte” on Krediidiinfo (koostöös Experianiga) poolt väljaantav tunnistus ettevõtetele, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi saanud hinnangu “suurepärane”, “väga hea” või “hea”.

Krediidiinfo reiting on unikaalne ettevõttele antav koondhinne, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete analüüsil.

Tunnistused:


Eesti Gasellettevõte

Gasell on Ameerika Ühendriikides alguse saanud kiiresti arenevate firmade toetusliikumine. Igal aastal korraldab Äripäev Gaselli Kongressi, kus tunnustatakse kiiresti kasvavaid Eesti ettevõtteid ja nende juhte.

Gasellettevõte on kolme aasta jooksul kahekordistanud oma käivet ja kasumit, loob uusi töökohti ning on paindlik, kiire ja julge.

Tunnistused: