Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus
  1) Müügitingimused kehtivad Arras Construction Furniture OÜ veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtte Arras Construction Furniture OÜ. (edaspidi Arras Construction Furniture OÜ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Arras Construction Furniture OÜ veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Arras Construction Furniture OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.arrascf.eu
 2. Hinnainfo
  1) Arras Construction Furniture OÜ toodud hinnad ei sisalda käibemaksu 20%.
  2) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Arras Construction Furniture OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  3) Arras Construction Furniture OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.arrascf.eu
 3. Tellimuse vormistamine
  1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
  2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
  3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Tellimus koos maksekohustusegaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) või teiste makselahenduste abil pankades euromaksena. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.
  4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
  5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 8.00−16.30). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.
 4. Müügilepingu jõustumine
  1) Kauba müügilepinguga kohustub Arras Construction Furniture OÜ andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või Arras Construction Furniture OÜ poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Arras Construction Furniture OÜ-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
  2) Ettemaksu kohustusega tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 5. Kohaletoimetamine
  1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Arras Construction Furniture OÜ tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
  2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Arras Construction Furniture OÜ pangakontole.
  3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
  4) Arras Construction Furniture OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Arras Construction Furniture OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.
 6. Tagastamisõigus
  1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4). Taganemisavalduse leiad SIIT
  2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab Arras Construction Furniture OÜ kodulehelt, ning saata see aadressile info@arrascf.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  5) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui Arras Construction Furniture OÜ on nõustunud kaubale ise järele tulema.
  6) Arras Construction Furniture OÜ  tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Arras Construction Furniture OÜ Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 7. Vääramatu jõud
  1) Arras Construction Furniture OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Arras Construction Furniture OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.
 8. Isikuandmete töötlemine
  1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Arras Construction Furniture OÜ-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
  5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Arras Construction Furniture OÜ ligipääs.
 9. Pretensioonide esitamise kord
  1) Arras Construction Furniture OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt 7 päeva jooksul Arras Construction Furniture OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
  4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Arras Construction Furniture OÜ ja Tarbija omavahel kokku.
  5) Arras Construction Furniture OÜ ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@arrascf.eu  pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 7 päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9) Tarbijal on õigus nõuda Arras Construction Furniture OÜ ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Arras Construction Furniture OÜ ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Arras Construction Furniture OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1) Kui Arras Construction Furniture OÜ on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Arras Construction Furniture OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.