Kvaliteet

Kvaliteeti defineeritakse kui toote tarbimisomaduste kogumit. Kõrge kvaliteet omakorda on toote täpne vastavus kõrgetele vajadustele.

Ehitusmaterjalide maailmas on vajaduste määr, millele üks piisava kvaliteediga toode peaks vastama, täpselt ja rangelt määratletud. Kvaliteedi üks tahk on järjepidevus – ei piisa, kui suur osa või enamus tooteid vastavad kõrgetele vajadustele, eesmärgiks peab olema, et kõrge kvaliteet iseloomustaks eranditult kõiki tooteid. See eesmärk ei ole saavutatav hoogtööna või projekti korras – tegu on järjepideva protsessiga ja parendamisega, mis nõuab pidevat jälgimist ning tööd.

Vaatamata sellele, et elame ajal, mil kvaliteet on normeeritud ja normidele vastamine on vaid näpuga järje ajamise küsimus, leiab Arras Construction Furniture OÜ (edaspidi ACF), et tõeliselt kõrget kvaliteeti ei saa saavutada vaid kirjutatud reeglitele vastamise läbi. Täiendavalt tuleb kuulata Sind, meie klienti. Leiame, et kõrge kvaliteediga toode peab vastama kliendi elulistele nõudmistele ja vajadustele, mitte pelgalt abstraktsetele normidele.

Kuigi oleme tootmisettevõte, ei saa me endale lubada kõrge kvaliteedi piiritlemist ainult tootega. Toode jõuab kliendini läbi teeninduse. Toote kõrge kvaliteet kaotab oma tähenduse, kui toode ei jõua kliendini õigeks ajaks või õiges koguses. Seega on meie eesmärgiks kõrge teeninduskvaliteet kogu teenindusprotsessis – alates müügitööst ja tellimuste vastuvõtmisest kuni kauba väljasaatmise ja järelteenindamiseni. Eelkõige on kõrge teeninduskvaliteedi sisuks üpris lihtne põhimõte – kõik lubadused tuleb täita, alati.

Eelneva võtab kokku meie kvaliteedipoliitika, millest saad täpsemalt lugeda SIIT.